• € 70,50
    € 70,50

    De Drijfverenanalyse maakt, in relatie tot de werkomgeving, inzichtelijk waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij ze doet, wat een persoon beweegt. Per drijfveer - en afhankelijk van de hoogte van de score - brengt het profiel algemene kenmerken, waarde voor de organisatie, leerstijlen, sleutels tot motivatie en mogelijke aandachtspunten in kaart....

    De Drijfverenanalyse maakt, in relatie tot de werkomgeving, inzichtelijk waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij ze doet, wat een persoon beweegt. Per...